KwaliteitskaartenBeroepshouding
‘CBS De Maatjes’ is onderdeel van:

Op onze school:

handelt de leerkacht handelt conform de visie van de school op onderwijs en ontwikkeling.

- Levert iedere leerkracht zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de school.

- Handelen leraren conform de missie en de visie van de school.

- zijn de leraren actief betrokken op de vergaderingen.

- Voelen de leraren zich (mede)verantwoordelijk voor de school als geheel.

- Stellen de leraren zich collegiaal op.

- zijn de behaalde reultaten en het nakomen van afspraken bespreekbaar.

- Is de leerkracht in staat te reflecteren op zijn handelen.

- Voeren de leraren de genomen besluiten loyaal uit.

- Werkt de leerkracht planmatig.

- Beschikt de leerkracht over specialisme.

- Zijn de leraren bereid zich (voortdurend) te ontwikkelen.

- Houdt de leerkracht zichzelf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen school en kent de theorie.

Copyright 2010 Schoolwebsite.nu | Disclaimer |
 
De Maatjes

 
Nieuws