KwaliteitskaartenOpbrengst gericht werken
‘CBS De Maatjes’ is onderdeel van:

Op onze school:

Hanteert de leerkracht een goed klassenmanagement.

Beheerst de leerkracht de directe instructie.

Kent de leerkracht de leerlijn binnen de school (rekenen, taal, lezen).

Bepaalt de leerkracht een lesdoel (SMART ) en werkt die uit vanuit de leerresultaten.

Copyright 2010 Schoolwebsite.nu | Disclaimer |
 
De Maatjes

 
Nieuws