OudersMR
‘CBS De Maatjes’ is onderdeel van:

De Medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of met het bestuur van de Viermaster te maken hebben. De belangen van leerlingen, ouders en personeel worden zo goed mogelijk behartigd. De MR mag met het schoolbestuur alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. De MR heeft instemmings- en adviesrecht. De MR komt zo’n 5 keer per jaar bijeen. Onderwerpen waarover de MR zich buigt zijn onder andere: personeelsbeleid, het formatieplan, identiteit, lesmethodes, ARBO beleid, schoolveiligheid, buitenschoolse opvang, etc. De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. Periodiek worden er verkiezingen gehouden voor één of meerdere plaatsen in de MR (indien er vacatures zijn).

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:

  1. Mevr. M. van Gulik (voorzitter - ouderlid)
  2. Mevr. D. Lagerweij (secretaris - teamlid)
  3. Dhr. C. van de Wetering (ouderlid)
  4. Mevr. C. Elbertsen (teamlid)
  5. Mevr. M. Eilander (teamlid)

De directie is vaak als adviserend lid aanwezig.






Copyright 2010 Schoolwebsite.nu | Disclaimer |
 
De Maatjes

 
Nieuws