OudersOR
‘CBS De Maatjes’ is onderdeel van:

De ouderraad ( OR) bestaat uit ouders van kinderen die op CBS De Maatjes zitten.En bestaat uit minimaal 5 leden en maximaal 9. Er mag uit één gezin maar 1 persoon in de OR zitten. Men zit minimaal 2 jaar en maximaal 6 jaar in de OR. Nieuwe leden werft men door een oproep in de nieuwsbrief en door persoonlijk mensen te benaderen.

De OR kan advies geven aan de medezeggenschapsraad over aangelegenheden die ouders inhet bijzonder aangaan. Ook verleent zij haar medewerking aan binnen en buitenschoolse activiteiten en zij gaat over het innen en beheren van de ouderbijdragen.

De OR vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar.

Dit was het bestuurlijke gedeelte nu wat over de OR doet in het dagelijkse schoolleven.

De OR heeft verschillende taken:

  • Het organiseren van het sinterklaasfeest;
  • Assistentie bij het kerstfeest / paasfeest;
  • Organisatie van de avondvierdaagse;
  • De organisatie van het overblijven op school;
  • Luizencontroles;
  • Themaversiering in de school;
  • Incasso en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Dit zijn nog maar een paar van de taken die bij de OR horen. De ouderraad is belangrijk voor een school. Het mag soms op een feestcommissie lijken, maar doordat de leerkrachten steeds meer andere taken erbij krijgen, is het toch ook belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. Zodat ook de leuke dingen kunnen blijven doorgaan.

Wij hopen dat het u duidelijk is geworden wat de ouderraad op de CBS De Maatjes zoal doet. Mocht u vragen hebben of wilt u in de OR dan kunt u altijd contact opnemen met de secretaresse Christa de Man.

De leden van de ouderraad (OR) zijn:

Voorzitter                                        Daniëlle Nieborg                    
Penningmeester                              Christa de Man
Secretaris                                        Christa de Man  
                    
Overige leden                                  Monique Nesselaar                                                        
                                                        Wendy Kramer                                                        
                                                        Maaike Pol       
                                                        Marjolein Smeulders
                                                        Wilma Terlouw 
Luizencontrole                                Danielle Nieborg                                                                                               

Voor adresgegevens kunt u contact opnemen met de directeur.

P/a Walstrolaan 2

3925 RT Scherpenzeel

( 033 – 2772211

 

Copyright 2010 Schoolwebsite.nu | Disclaimer |
 
De Maatjes

 
Nieuws