School informatieVisie
‘CBS De Maatjes’ is onderdeel van:


De missie van onze school.

De Maatjes is een christelijke basisschool waar kinderen zich kunnen ontwikkelen
als betrokken "maatjes" tot zelfstandige en verantwoordelijke wereldburgers.

Onze visie.

Voor ons is de basis het werken aan de totale ontwikkeling van kinderen.
Niet alleen werken met het hoofd, maar ook met het hart en de handen.
We proberen in een veilig klimaat recht te doen aan ieder kind.
Vanuit onze protestants christelijke geloofsovertuiging willen wij kinderen leren respectvol
om te gaan met hun medemens en de natuur. Wij willen kinderen leren samenleven
en samen te werken. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren zelfstandig te werken,
zelfstandig informatie te verwerken en gezamenlijk groepsopdrachten uit te voeren.
Hierbij is het belangrijk dat leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor hun bereikte resultaten.
Voor een optimale ontwikkeling is het belangrijk dat het kind zich veilig voelt, vertrouwen in
zichzelf heeft en een positief zelfbeeld ontwikkelt. Ons onderwijsaanbod willen we binnen de
jaargroepen zoveel mogelijk aan laten sluiten bij de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.
Wij houden rekening met verschillen tussen kinderen.Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen
zich betrokken voelen bij elkaar en bij taken die zij moeten uitvoeren.
(meer informatie over onze visie kunt u lezen in de schoolgids 2013 - 2014 en in het schoolplan 2011 - 2015)

Copyright 2010 Schoolwebsite.nu | Disclaimer |
 
De Maatjes

 
Nieuws